Εκδόσεις

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του φροντιστηρίου με πολύχρονη εμπειρία και κατάρτιση καταθέτει στον μαθητή το δικό του συγγραφικό έργο. Τα βιβλία εκδόσεων του φροντιστηρίου είναι εμπλουτισμένα με υλικό προσαρμοσμένο στις σύγχρονες μορφές εκμάθησης και στους νέους τρόπους διδασκαλίας. Τα βιβλία των εκδόσεών μας αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα, συμπληρώνουν την παράδοση του καθηγητή και καθοδηγούν τον μαθητή για την περαιτέρω εξάσκηση του γνωστικού αντικειμένου.

Ακολουθούν τα βιβλία των εκδόσεων μας ανα τάξη

Α' Λυκείου

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου