Σύστημα Συμμετρία

Α' Λυκείου

 • Επεξεργασία της Τράπεζας Θεμάτων καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς
 • Πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξεταζόμενων μαθημάτων
 • Τρεις κύκλοι διαγωνισμάτων στα πρότυπα των εξετάσεων
 • Καθημερινή αξιολόγηση της μελέτης – Εβδομαδιαία επικοινωνία
 • Έμφαση στα σημεία της ύλης που συνδέονται με τις Πανελλαδικές εξετάσεις
 • Στήριξη στην ορθή επιλογή προσανατολισμού & σχολής (ατομικό τεστ και ημερίδες)
 • Έγκαιρη ενισχυτική διδασκαλία σε τυχόν αδυναμίες που θα εμφανιστούν
 • Υπεύθυνος καθηγητής που παρακολουθεί την πορεία του μαθητή
 • Εκμάθηση στον τρόπο μελέτης

Σύστημα Συμμετρία

Α' Λυκείου

 • Επεξεργασία της Τράπεζας Θεμάτων καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς
 • Πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξεταζόμενων μαθημάτων
 • Τρεις κύκλοι διαγωνισμάτων στα πρότυπα των εξετάσεων
 • Καθημερινή αξιολόγηση της μελέτης – Εβδομαδιαία επικοινωνία
 • Έμφαση στα σημεία της ύλης που συνδέονται με τις Πανελλαδικές εξετάσεις
 • Στήριξη στην ορθή επιλογή προσανατολισμού & σχολής (ατομικό τεστ και ημερίδες)
 • Έγκαιρη ενισχυτική διδασκαλία σε τυχόν αδυναμίες που θα εμφανιστούν
 • Υπεύθυνος καθηγητής που παρακολουθεί την πορεία του μαθητή
 • Εκμάθηση στον τρόπο μελέτης
 • logo_new.png

  © 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία

  Web design by MonoWare Systems