Σύστημα Συμμετρία

Γυμνάσιο

 • Η παράδοση των φροντιστηριακών μαθημάτων προηγείται από το χρονοδιάγραμμα του σχολείου
 • Πλήρες πρόγραμμα στα εξεταζόμενα μαθήματα
 • Ευέλικτο πρόγραμμα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του μαθητή
 • 3 κύκλοι διαγωνισμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα των εξετάσεων
 • Υπεύθυνος καθηγητής που παρακολουθεί την πορεία του μαθητή
 • Εξάσκηση και εξοικείωση με τον τρόπο εξέτασης του γυμνασίου
 • Ανάπτυξη/Δημιουργία ορθών βάσεων διαβάσματος
 • Καθημερινή αξιολόγηση – Εβδομαδιαία επικοινωνία – Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Σύστημα Συμμετρία

Γυμνάσιο

 • Η παράδοση των φροντιστηριακών μαθημάτων προηγείται από το χρονοδιάγραμμα του σχολείου
 • Πλήρες πρόγραμμα στα εξεταζόμενα μαθήματα
 • Ευέλικτο πρόγραμμα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του μαθητή
 • 3 κύκλοι διαγωνισμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα των εξετάσεων
 • Υπεύθυνος καθηγητής που παρακολουθεί την πορεία του μαθητή
 • Εξάσκηση και εξοικείωση με τον τρόπο εξέτασης του γυμνασίου
 • Ανάπτυξη/Δημιουργία ορθών βάσεων διαβάσματος
 • Καθημερινή αξιολόγηση – Εβδομαδιαία επικοινωνία – Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 • logo_new.png

  © 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία

  Web design by MonoWare Systems