Χρονικά, το γυμνάσιο είναι η περίοδος η οποία οι μαθητές δημιουργούν γνωστικές βάσεις και εφόδια για τις επόμενες τάξεις. Παράλληλα έχει την χρονική άνεση να αναπληρώσει κενά που έχουν προκύψει από τα προηγούμενη έτη με σκοπό να ξεκινήσει το λύκειο για τους μαθητές με αξιώσεις.


© 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία

Web design by MonoWare Systems