Φροντιστήρια Συμμετρία

Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Προσδιορίζονται οι αδυναμίες κάθε μαθητή και καθορίζεται επιπλέον διδασκαλία σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο
για τη κάλυψη των κενών.

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση .
Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων γίνεται άμεσα με πολλές προγραμματισμένες συναντήσεις,
με έκτακτα ραντεβού και συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ετήσια διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού με ομιλητές ειδικούς επιστήμονες στα θέματα σύνδεσης
των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας .

Εκδόσεις

Προετοιμασία για τις πανελλήνιες. Υποστήριξη του μαθητή

...

Επιλογή, Εξέλιξη, Επιτυχία!

Τηλέφωνα για

...

Συμμετρία Ζωγράφου

Αγίου Θεράποντος 2 & Λ. Παπάγου

email : zografou@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2107473800

Συμμετρία Ηλιούπολης

Γλάδστωνος 1 & Αν. Παπανδρέου

email : ilioupoli@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2109700303

Συμμετρία Υμηττού

Χρυσοστόμου Σμύρνης 12, Υμηττός

email : imittos@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2107610067 - 2107610068

Η επιτυχία θέλει συμμετρία...
 
© 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία.
Web design by MonoWare Systems