Φροντιστήρια Συμμετρία

Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Προσδιορίζονται οι αδυναμίες κάθε μαθητή και καθορίζεται επιπλέον διδασκαλία σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο
για τη κάλυψη των κενών.

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση .
Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων γίνεται άμεσα με πολλές προγραμματισμένες συναντήσεις,
με έκτακτα ραντεβού και συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ετήσια διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού με ομιλητές ειδικούς επιστήμονες στα θέματα σύνδεσης
των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας .

Εκδόσεις

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την θερινή προετοιμασία των

...

Η αριστεία πρέπει να επιβραβεύεται! Για αυτόν τον λόγο στη Συμμετρία έχουμε δημιουργήσει υποτροφίες για όλους τους μαθητές που διακρίνονται.

Τηλέφωνα για πληροφορίες,ενημερώσεις και ραντεβού

ΖΩΓΡΑΦΟΥ: 2107473800

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 2109700303

Ακολούθησε την

...

Συμμετρία Ζωγράφου

Αγίου Θεράποντος 2 & Λ. Παπάγου

email : zografou@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2107473800 Φαξ : 2107473801

Συμμετρία Ηλιούπολης

Γλάδστωνος 1 & Αν. Παπανδρέου

email : ilioupoli@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2109700303 Φαξ : 2109700312

Η επιτυχία θέλει συμμετρία...
 
© 2020 Φροντιστήρια Συμμετρία.
Web design by MonoWare Systems