Σύστημα Συμμετρία

Β' Λυκείου

 • 2ετής κύκλος προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές από το Σεπτέμβριο της Β Λυκείου
 • Φροντιστηριακές εκδόσεις: σύγχρονο υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων
 • Έγκαιρη ενισχυτική διδασκαλία σε τυχόν αδυναμίες που θα εμφανιστούν
 • Ολοκλήρωση της ύλης το Μάρτιο – Πολλαπλές επαναλήψεις
 • 7 κύκλοι διαγωνισμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διαβάσματος
 • Στήριξη στην ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
 • Υπεύθυνος καθηγητής που παρακολουθεί την πορεία του μαθητή

Σύστημα Συμμετρία

Β' Λυκείου

 • 2ετής κύκλος προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές από το Σεπτέμβριο της Β Λυκείου
 • Φροντιστηριακές εκδόσεις: σύγχρονο υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων
 • Έγκαιρη ενισχυτική διδασκαλία σε τυχόν αδυναμίες που θα εμφανιστούν
 • Ολοκλήρωση της ύλης το Μάρτιο – Πολλαπλές επαναλήψεις
 • 7 κύκλοι διαγωνισμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διαβάσματος
 • Στήριξη στην ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
 • Υπεύθυνος καθηγητής που παρακολουθεί την πορεία του μαθητή
 • logo_new.png

  © 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία

  Web design by MonoWare Systems