Ο μαθητής δηλαδή εξετάζεται κάθε εβδομάδα στην ύλη που παρέδωσε ο καθηγητής. Το διάβασμα και η κατανόηση της συγκεκριμένης ύλης αποτελεί την ελάχιστη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει ο μαθητής και το σημείο εκκίνησης για περεταίρω εξάσκηση.

 

 


© 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία

Web design by MonoWare Systems