Φροντιστήρια Συμμετρία

Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Προσδιορίζονται οι αδυναμίες κάθε μαθητή και καθορίζεται επιπλέον διδασκαλία σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο
για τη κάλυψη των κενών.

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση .
Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων γίνεται άμεσα με πολλές προγραμματισμένες συναντήσεις,
με έκτακτα ραντεβού και συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ετήσια διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού με ομιλητές ειδικούς επιστήμονες στα θέματα σύνδεσης
των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας .

Εκδόσεις

Εβδομαδιαία Test

Εβδομαδιαία Test

Εβδομαδιαία αξιολόγηση με 5λεπτα test στην παραδοτέα ύλη
και επανάληψη της διαδικασίας σε περίπτωση ανεπαρκών
αποτελεσμάτων
Διαγωνίσματα υψηλών απαιτήσεων

Διαγωνίσματα υψηλών απαιτήσεων

Πολλοί κύκλοι διαγωνισμάτων στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων.
Άμεση ενημέρωση των μαθητών για τις απαντήσεις των θεμάτων με τον
προσωπικό τους κωδικό από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου.

Συμμετρία Ζωγράφου

Αγίου Θεράποντος 2 & Λ. Παπάγου

email : zografou@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2107473800 Φαξ : 2107473801

Συμμετρία Ηλιούπολης

Γλάδστωνος 1 & Αν. Παπανδρέου

email : ilioupoli@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2109700303 Φαξ : 2109700312

Η επιτυχία θέλει συμμετρία...
 
© 2020 Φροντιστήρια Συμμετρία.
Web design by MonoWare Systems