Καθημερινά για ενημέρωση ή εγγραφή για την επόμενη σχολική χρονιά:

Δευτέρα

9:00 - 15:00 & 18:30 - 21:30

Τρίτη

9:00 - 15:00 & 18:30 - 21:30

Τετάρτη

9:00 - 15:00 & 18:30 - 21:30

Πέμπτη

9:00 - 15:00 & 18:30 - 21:30

Παρασκευή

10:30 - 14:00


logo_new.png

© 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία

Web design by MonoWare Systems