Η μη εξοικείωση με το γραπτό λόγο και η δυσκολία στην επιτυχή αντιμετώπιση του διαγωνίσματος από τον μαθητή είναι δεδομένη. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται κύκλοι διαγωνισμάτων που η δομή των θεμάτων είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις του μαθητή.

Γ΄ Λυκείου : 5 κύκλοι (+ 2 θερινοί )

Β΄ Λυκείου : 3 κύκλοι

Α΄ Λυκείου - Γυμνάσιο : 2 κύκλοι


Εβδομαδιαία test

Πεντάλεπτα test στην ύλη του προηγούμενου μαθήματος


logo_new.png

© 2022 Φροντιστήρια Συμμετρία

Web design by MonoWare Systems